administracines teises kaires puses rodykle bordines spalvosKonsultacija ir patarimai teisinės klausimais

Konsultuojame klientus dėl komercinių sutarčių sudarymo, pakeitimo, ar nutraukimo. Taip pat atliekame komerciniu sutarčių teisinę analizę, bet pateikiame teisinį vertinimą. Taip pat, teisiniai patarimai susiję su prekybos sandoriais, licencijavimu, prekės ženklais, intelektine nuosavybe.

administracines teises kaires puses rodykle bordines spalvosProcesinių ir neprocesinių dokumentų (pareiškimų, prašymų, skundų) rengimas

Ruošiame rangos, gamybos, pirkimo – pardavimo, nuomos sutartis. Ruošiame ieškinius, pareiškimus į teisėsaugos institucijas ar teismus ryšium su komercinių sutarčių nutraukimu, galiojimu ar galimais sukčiavimo atvejais kurie nėra civilinių santykių objektas.

administracines teises kaires puses rodykle bordines spalvosKliento interesų atstovavimas

Atstovaujame klientą derybose dėl komercinių sutarčių sudarymo, taikos sutarties sudarymo. Galime pasiūlyti atstovavimą su fiziniais, viešaisiais juridiniais bei privačiais asmenimis, valstybinėmis ar savivaldybės institucijomis, taip pat atstovavimą Lietuvos Respublikos teismuose.