3 straipsnis. Advokatų vieta Lietuvos teisinėje sistemoje ir jų skaičius

1. Lietuvos advokatai yra nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalis.

2. Advokatų skaičius Lietuvos Respublikoje neribojamas.

3 straipsnis. Advokatų vieta Lietuvos teisinėje sistemoje ir jų skaičius