Advokatas ar yra teisių garantas?

Nekyla abejonių, jog valstybė visiems žmonėms suteikia teisę į gynybą. Tai numato ir aukščiausias ir svarbiausias Lietuvos Respublikos teisės pradas – Lietuvos Konstitucija, Lietuvos Konstitucijoje 31 straipsnyje nurodyta, jog yra garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą.

Advokatas_garantas

Advokatas kaip garantas

Natūralu, jog gynyba asocijuojasi su advokato institutu, kuris laikomas vienu pagrindinių asmenų, kuris aktyviai padeda realizuoti žmogaus teises ir vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant tinkamą ir teisingą gynybą – tikėtis apsiginti ir būti apgintas.

Advokatas – tai fizinis asmuo teikiantis teisines paslaugas, o pati profesija nuo seno laikoma viena svarbiausių, garbingiausių teisinių profesijų. Advokatas padeda pasiekti teisingumą, nesvarbu kokiai teisinei problemai egzistuojant.

Advokatas privalo

Advokatas privalo elgtis sąžiningai ir dorai, o pagrindinis tikslas – visada padėti, patarti žmogui kuris kreipiasi pagalbos. Tai patvirtina ir teisės aktai – pavyzdžiui, Advokatūros etikos kodeksas, kuriame nurodoma, jog vienas iš pagrindinių advokato principų yra lojalumas klientui, kuris dar kartą patvirtina, jog advokatas dirba žmogui, savo klientui. Teisingumą Lietuvoje vykdo teismas, tačiau dėl tiesos reikia kovoti, tą privalo daryti advokatas.

Kaip jau minėta, kiekvienam asmeniui valstybė garantuojama teisę į gynybą, o tai numatyta ir teisės aktuose: Civiliniame kodekse, Baudžiamajame kodekse, Administracinių nusižengimų kodekse ar kituose teisės aktuose. Tai reiškia, jog visiškai nėra svarbu, su kokia teisės šaka susiduriama ar koks asmuo yra ginamas (fizinis ar juridinis) – advokatas kaip įgaliotas atstovas ir teisės patarėjas turi padaryti viską, kad asmens teisės ir interesai būtų apginti. Privaloma sukurti sąlygas, kad asmenys gautų greitą ir tinkamą teisinę pagalbą, tad natūralu, jog advokatas yra žmogaus teisių garantas, didelė vertybė, kuri klientui leidžia jaustis užtikrintai ramiai ir saugiai.

Advokatas reikalingas kada?

Būtina pabrėžti, jog asmuo pats laisva valia nusprendžia ar jam reikalingas advokatas, tai yra asmens teisė, bet ne pareiga. Tačiau, esama situacijų, kuomet efektyviai situaciją išspręsti be advokato gali būti sunku, ypač turint mažiau teisinių žinių, kai  ne visada yra sugebama pasinaudoti visomis procesinėmis teisėmis ir tinkami apginti teisėtus savo interesus, pavyzdžiui, būnant viena iš proceso šalių teisme.

Daugelis advokatų pripažįsta, jog dažnai tenka teikti ne tik teisinę, tačiau ir socialinę ar net psichologinę pagalba, kuomet ikiteisminio tyrimo pareigūnai ne visada aktyviai gina nukentėjusį asmenį, skiria pakankamą dėmesį ir supažindina su teisėmis bei pareigomis. Praktika rodo, jog advokato dalyvavimas teisme ar ikiteisminiame tyrime, padeda išvengti klaidų.

Kalbant apie civilinius teisinius santykius, dažnas advokatas tampa psichologu ar net mediatoriumi,  skyrybų, turto dalybų ar vaikų išlaikymo bylose, todėl lojalumas, pagarba klientui bei konfidencialumas yra vieni pagrindinių advokato veiklos principų, kurių privaloma laikytis.

Čia galime pastebėti vieną skirtumą – atstovauti asmenį civiliniame procese galima tik teisme, o  baudžiamajame procese – tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu. Tačiau daugelis imperatyvių ir esminių nuostatų yra praktiškai vienodos. Tai reiškia kad advokatas padeda naudotis įstatymų suteiktomis teisėmis, gina teisėtus asmenų interesus nesvarbu kurioje stadijoje ar padėtyje tai daryti yra būtina.

Pabrėžtina, jog advokatas turi daugiau teisių lyginant su kitais galimais teisėtais atstovais.

Advokatas turi teisę:

  1. Gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų informaciją, dokumentus, jų nuorašus.
  2. Savarankiškai rinkti teisinėms paslaugoms teikti reikalingus duomenis t. y. gauti iš asmenų reikalingus dokumentus ar jų nuorašus, ar kitokią teisinėms paslaugoms teikti reikalingą informaciją.
  3. Susipažinti su teismų ir kitų institucijų, nagrinėjančių ginčus ir skundus, praktika.
  4. Daryti bylos, kurioje jis yra atstovas ar gynėjas, dokumentų kopijas.
  5. Tvirtinti bylai nagrinėti teisme reikalingų rašytinių įrodymų nuorašus.

Visos išvardintos advokato teisės, padeda efektyviau teikti teisines paslaugas bei padėti tinkamai įgyvendinti asmenų interesus. Pabrėžtina, jog siekiant šio rezultato, advokatas privalo elgtis sąžiningai ir teisėtai, o tam tikrose situacijose, ginant savo klientą.  Advokatas gali patarti, kokią veiksmingiausią taktiką pasirinkti, inicijuoti naujus procesus kas gali turėti didelės įtakos proceso eigai ar net bylos baigčiai.

Viena svarbiausių advokato teikiamų paslaugų sąlygų – asmens kurio interesai yra ginami, pasitikėjimas. O tik turėdamas reikiamos patirties ir žinių, dirbdamas atsakingai advokatas gali to tikėtis.

Jeigu nerandate atsakymų į sudėtingus klausimus ar jaučiate, kad jūsų interesai yra pažeidžiami – Kreipkitės į „Advokatai24“ komandą, kuri garantuoja teisinių paslaugų kokybę ir deklaruoja visišką atsidavimą ir lojalumą klientui.